pomi nawigacj »
 

http://www.oksystem.pl/

Regulamin

Regulamin Krytej P造walni w Suchej Beskidzkiej


I. PRZEPISY OG粌NE

 1. Kryta P造walnia , zwana dalej p造walni, jest obiektem Powiatu Suskiego.

 2. P造walnia czynna jest codziennie w godzinach od 6.30 - 22.00.

 3. Z p造walni mog korzysta osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane

 4. Dzieci do lat 7 mog przebywa na terenie p造walni tylko pod opiek i nadzorem os鏏 pe軟oletnich.

 5. Zaj璚ia na basenie mog si odbywa tylko w obecno軼i ratownik闚 WOPR zatrudnionych przez p造walni w Suchej Beskidzkiej.

 6. Przed wej軼iem do hali basenowej obowi您uje zmiana obuwia zewn皻rznego na zast瘼cze ( klapki).

 7. Pasek koduj帷y pobierany jest w kasie i zwracany do okienka kasowego po wyj軼iu.

 8. Za rzeczy pozostawione w szafkach i szatniach zbiorowych kierownictwo p造walni nie ponosi odpowiedzialno軼i.

 9. Korzystaj帷ych z basen闚 i zje盥瘸lni obowi您uje noszenie stroju k徙ielowego oraz zaleca si u篡wanie czepka.

 10. Zabrania si u篡wania do k徙ieli stroj闚 we軟ianych, frotte oraz spodenek gimnastycznych /pla穎wych/.

 11. Ka盥ego korzystaj帷ego z basen闚 obowi您uje dok豉dne umycie cia豉 pod natryskiem oraz przej軼ie przez brodzik.

 12. W obiekcie p造walni obowi您uje zachowanie porz康ku, czysto軼i i spokoju.

 13. Na hali basenowej z uwagi na 郵isk posadzk nale篡 zachowa szczeg鏊n ostro積o嗆.

 14. Korzystaj帷y z p造walni s zobowi您ani do bezwarunkowego podporz康kowania si poleceniom i nakazom dy簑ruj帷ych ratownik闚, pe軟i帷ych funkcje nadzoru w sprawach dotycz帷ych bezpiecze雟twa, porz康ku oraz przestrzegania regulaminu w obr瑿ie hali basenowej i pomieszcze przynale積ych.

 15. Na sygna d德i瘯owy ( syrena, gwizdek) lub polecenie ratownika korzystaj帷y z basen闚 winni natychmiast wyj嗆 z wody.

 16. Korzystaj帷y ze zje盥瘸lni podlegaj dodatkowo odr瑿nym regulaminom w/w urz康zenia.

 17. Osoby niepe軟osprawne korzystaj z p造walni wy陰cznie z opiekunem.

 18. Zaj璚ia na p造walni dla grup zorganizowanych odbywaj si wed逝g ustalonego harmonogramu.


II. OBOWI╴KI UCZESTNIK紟 ZAJ岊 GRUPOWYCH MΜDZIE玆 SZKOLNEJ

 1. Osoby prowadz帷e zaj璚ia obowi您ane s do noszenia stroju sportowego, umo磧iwiaj帷ego natychmiastowe wej軼ie do wody.

 2. Grupa bez opiekuna lub prowadz帷ego zaj璚ia nie b璠zie wpuszczana na p造walni.

 3. Opiekunowie lub prowadz帷y zaj璚ia obowi您ani s przyby z grup do hali basenowej i zg這si rozpocz璚ie zaj耩 dy簑rnemu ratownikowi.

 4. Wszyscy uczestnicy grupy wchodz na p造walni r闚nocze郾ie, opiekun lub prowadz帷y zaj璚ia ma obowi您ek sprawdzi stan liczbowy grupy przed i po zaj璚iach.

 5. Opiekun grupy lub prowadz帷y zaj璚ia jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez grup porz康ku

i regulaminu p造walni oraz ma obowi您ek przebywania z grup od chwili wej軼ia na p造walni do momentu jej opuszczenia przez ostatniego uczestnika zaj耩.

 1. Za bezpiecze雟two os鏏 uczestnicz帷ych w zaj璚iach grupy odpowiedzialno嗆 ponosz opiekunowie, prowadz帷y zaj璚ia i dy簑ruj帷y ratownicy.

 2. Ka盥orazowe wyj軼ie z pomieszczenia hali basenowej uczestnika zaj耩, wymaga zg這szenia odpowiedniemu opiekunowi.

 3. Grupy korzystaj帷e z p造walni powinny po zaj璚iach z這篡 w wyznaczonym miejscu sprz皻 p造wacki

i ratowniczy.

 1. W czasie zaj耩 nauki p造wania na jednego instruktora p造wania mo瞠 przypada maksymalnie 15 uczestnik闚.III. ZAKAZY OBOWI╴UJ。E NA PΧWALNI W OBR牞IE HALI BASENOWEJ

 1. Zabrania si przebywania na p造walni os鏏 obcych i nie zatrudnionych po godzinach dzia豉lno軼i p造walni.

 2. Zabrania si wst瘼u na p造walni osobom po spo篡ciu alkoholu, z chorobami sk鏎y lub ranami otwartymi.

 3. Zabrania si korzystania z basen闚 i innych urz康ze bez nadzoru ratownika, trenera lub instruktora, opiekuna grupy (grupy zorganizowane m這dzie篡 szkolnej).

 1. Zabrania si korzystaj帷ym z basen闚:

 • wchodzi do wody uczestnikom zaj耩 grupowych, bez zezwolenia ratownika lub prowadz帷ego zaj璚ia

 • biega, popycha, skaka do wody z obrze瘸 basenu,

 • krzycze i ha豉sowa,

 • chwyta i przytapia uczestnik闚 k徙ieli i zaj耩

 • siada i wychodzi z basenu po linach oddzielaj帷ych tory

 • za豉twia potrzeby fizjologiczne do wody oraz w miejscach do tego nie przeznaczonych

 • je嗆, pi, 簑 gum w trakcie korzystania z k徙ieli

 • u篡wa wulgarnych s堯w

 • za鄉ieca teren p造walni

 • u篡wa 鈔odk闚 kosmetycznych w szklanych pojemnikach

 1. Zabrania si spo篡wania posi趾闚 poza obr瑿em kawiarni

 2. W obiekcie krytej p造walni obowi您uje ca趾owity zakaz palenia tytoniu i korzystania z e-papieros闚.

 3. Zabrania si wnoszenia, picia i sprzeda篡 napoj闚 alkoholowych w obiekcie krytej p造walni !!!

 4. Zabrania si wprowadzania zwierz徠, rower闚, w霩k闚, sanek oraz przedmiot闚 utrudniaj帷ych komunikacj w obr瑿ie p造walni.
IV. ODPOWIEDZIALNO汎


 1. Za bezpiecze雟two os鏏 przebywaj帷ych w hali basenowej podczas k徙ieli og鏊nodost瘼nej odpowiedzialno嗆 ponosz dy簑rni ratownicy.

 2. Za bezpiecze雟two i w豉軼iwe zachowanie os鏏 korzystaj帷ych z p造walni w grupach zorganizowanych odpowiedzialno嗆 ponosi prowadz帷y zaj璚ia, opiekun grupy i dy簑rni ratownicy.

 3. Osoby ze schorzeniami serca, zaburzeniami kr捫enia, r闚nowagi, chorobami uszu oraz po przebytych d逝窺zych chorobach powinny uzyska zezwolenie lekarskie na korzystanie z basenu i innych urz康ze.

 4. Osoby z w/w schorzeniami korzystaj z p造walni na w豉sn odpowiedzialno嗆.

 5. P造walnia nie ponosi odpowiedzialno軼i za przerwy w funkcjonowaniu p造walni, o kt鏎ych powiadomi豉 klient闚 w spos鏏 okre郵ony w pkt 48.V. PRZEPISY KO哸OWE

 1. Kierownictwo p造walni mo瞠 kontrolowa wszystkie zaj璚ia, a w razie uchybie zakaza dalszego korzystania z p造walni lub prowadzenia zaj耩.

 2. P造walnia prowadzi zaj璚ia nauki p造wania dla os鏏 indywidualnych poprzez instruktor闚 wsp馧pracuj帷ych z p造walni.

 3. Instruktorzy chc帷y prowadzi zaj璚ia nauki p造wania na sw鎩 rachunek, jak r闚nie zaj璚ia aqua-aerobicu, zaj璚ia w wodzie w ramach rehabilitacji os鏏 niepe軟osprawnych lub os鏏 w ramach rehabilitacji po urazach i leczeniu szpitalnym winni uzyska pisemn zgod Dyrektora P造walni oraz wykupi bilet instruktorski.

 4. Osoby naruszaj帷e porz康ek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu b璠 usuwane z p造walni bez zwrotu koszt闚.

 5. Osoby niszcz帷e sprz皻 lub urz康zenia p造walni ponosz odpowiedzialno嗆 materialn za wyrz康zone szkody.

 6. Osoba, kt鏎a zniszczy lub zgubi pasek koduj帷y lub kart magnetyczn zostanie obci捫ona kwot 80 z.

 7. Niew豉軼iwe zachowanie w stosunku do personelu p造walni jest naruszeniem niniejszego regulaminu

i poci庵a za sob sankcje, a do odmowy prawa korzystania z p造walni.

 1. O przerwach w funkcjonowaniu p造walni kierownictwo obiektu powiadamia klient闚 poprzez wywieszenie og這szenia o terminie przewidywanej przerwy, na drzwiach wej軼iowych p造walni.

 2. Skargi i wnioski nale篡 zg豉sza w sekretariacie p造walni lub wpisywa do zeszytu skarg i wniosk闚 znajduj帷ego si w kasie p造walni.

 3. U篡tkownicy p造walni zobowi您ani s do zapoznania si z regulaminem p造walni i przestrzegania jego postanowie.

 4. Regulamin wchodzi w 篡cie 8 wrze郾ia 2019 roku i obowi您uje na czas nieokre郵ony.

 
 
« powr鏒|drukuj


http://www.fitprofit.pl/ http://www.benefitsystems.pl http://www.oksystem.pl/